Почетна страна

Јавне набавке

Општа документа

За тинејџере

Библиотеке и институције

  Број прегледа
  Link   Народна библиотека Србије
1064
  Link   Библиотека Матице српске
894
  Link   Библиотеке нашег окружења
1885
  Link   Универзитетска библиотека у Београду
879
  Link   Библиотекарско друштво Србије
1328
  Link   Народна и универзитетска библиотека Републике Српске
879
  Link   KoBSON
Конзорцијум библиотека Србије за обједињену набавку
842
  Link   IFLA
International Federation of Library Associations and Institutions
843
  Link   UNESCO - портал за библиотеке
1504
  Link   Национална библиотека Француске
834
  Link   Конгресна библиотека у Вашингтону
800
 
 
© 2019 НБ "Стефан Првовенчани" Краљево

Народна библиотека "Стефан Првовенчани", Цара Лазара 36
e-mail: biblioteka@tron-inter.net    Телефон: 036/321 377    036/319 750