Почетна страна

COBISS каталог

Пратите нас...

За тинејџере

Библиотеке и институције

  Број прегледа
  Link   Народна библиотека Србије
1046
  Link   Библиотека Матице српске
877
  Link   Библиотеке нашег окружења
1868
  Link   Универзитетска библиотека у Београду
856
  Link   Библиотекарско друштво Србије
1313
  Link   Народна и универзитетска библиотека Републике Српске
859
  Link   KoBSON
Конзорцијум библиотека Србије за обједињену набавку
827
  Link   IFLA
International Federation of Library Associations and Institutions
825
  Link   UNESCO - портал за библиотеке
1485
  Link   Национална библиотека Француске
816
  Link   Конгресна библиотека у Вашингтону
785
 
 
© 2018 НБ "Стефан Првовенчани" Краљево

Народна библиотека "Стефан Првовенчани", Цара Лазара 36
e-mail: biblioteka@tron-inter.net    Телефон: 036/321 377    036/319 750