Почетна страна

Јавне набавке

Општа документа

За тинејџере

Библиотеке и институције

  Број прегледа
  Link   Народна библиотека Србије
1080
  Link   Библиотека Матице српске
906
  Link   Библиотеке нашег окружења
1903
  Link   Универзитетска библиотека у Београду
907
  Link   Библиотекарско друштво Србије
1343
  Link   Народна и универзитетска библиотека Републике Српске
894
  Link   KoBSON
Конзорцијум библиотека Србије за обједињену набавку
858
  Link   IFLA
International Federation of Library Associations and Institutions
860
  Link   UNESCO - портал за библиотеке
1521
  Link   Национална библиотека Француске
848
  Link   Конгресна библиотека у Вашингтону
813
 
 
© 2019 НБ "Стефан Првовенчани" Краљево

Народна библиотека "Стефан Првовенчани", Цара Лазара 36
e-mail: biblioteka@tron-inter.net    Телефон: 036/321 377    036/319 750