Почетна страна

COBISS каталог

Пратите нас...

За тинејџере

Библиотеке и институције

  Број прегледа
  Link   Народна библиотека Србије
909
  Link   Библиотека Матице српске
743
  Link   Библиотеке нашег окружења
1727
  Link   Универзитетска библиотека у Београду
716
  Link   Библиотекарско друштво Србије
1171
  Link   Народна и универзитетска библиотека Републике Српске
725
  Link   KoBSON
Конзорцијум библиотека Србије за обједињену набавку
714
  Link   IFLA
International Federation of Library Associations and Institutions
681
  Link   UNESCO - портал за библиотеке
1304
  Link   Национална библиотека Француске
681
  Link   Конгресна библиотека у Вашингтону
664
 
 
© 2017 НБ "Стефан Првовенчани" Краљево

Народна библиотека "Стефан Првовенчани", Цара Лазара 36
e-mail: biblioteka@tron-inter.net    Телефон: 036/321 377    036/319 750