Почетна страна

Јавне набавке

Општа документа

За тинејџере

ЧИТАОНИЦА ДEЧJEГ OДEЉEЊА
24 читалачка места

СТРПОТЕКА, ЕНЦИКЛОПЕДИЈЕ, ЛЕКСИКОНИ, РЕЧНИЦИ

ЧИТАОНИЦА ПЕРИОДИКЕ
10 читалачких места

НОВИНЕ, ЧАСОПИСИ, МАГАЗИНИ, СЛУЖБЕНА ГЛАСИЛА                                         

ЧИТАОНИЦА НАУЧНОГ ОДЕЉЕЊА 
50 читалачких места

РЕЧНИЦИ, ЛЕКСИКОНИ, ЕНЦИКЛОПЕДИЈЕ, БИБЛИОГРАФИЈЕ, ПРИРУЧНИЦИ, СТРУЧНА ЛИТЕРАТУРА...

ЧИТАОНИЦА ЗАВИЧАЈНОГ ОДЕЉЕЊА
3 читалачка места

КЊИЖНА И НЕКЊИЖНА ГРАЂА О КРАЉЕВУ И КРАЉЕВЧАНИМА 

 

 
 
© 2019 НБ "Стефан Првовенчани" Краљево

Народна библиотека "Стефан Првовенчани", Цара Лазара 36
e-mail: biblioteka@tron-inter.net    Телефон: 036/321 377    036/319 750