Почетна страна arrow Водич за кориснике

Јавне набавке

Општа документа

За тинејџере

Ценовник

Понети своју личну карту или мамину, татину, тетину... и нешто пара

 Индивидуални упис на годину дана
   за кориснике старије од 14 година 400 дин.
   за студенте (уз индекс)
 200 дин.
   за кориснике млађе од 14 година 200 дин.
   за кориснике старије од 65 година бесплатан упис
   за незапослена лица (са доказом Националне службе за  запошљавање о незапослености или радном књижицом)
 бесплатан упис
 Колективни упис на годину дана
   за 10 и више корисника 200 дин. по особи
   за 10 и више ученика 100 дин. по особи
 Породични упис за особе старије од 14 година на годину дана 200 динара по особи 
 Породични упис за особе млађе од 14 година на годину дана 100 динара по особи
 Полугодишњи упис 250 дин.
 Дневни упис 50 дин.
 Накнада коришћења књига за госте Матарушке Бање 50 дин.  (по једној књизи)
 Накнада за кашњење у враћању књига 50 дин. за кашњење до 10 дана
 Накнада за написану опомену  50 дин.
 Издавање дупликата чланске карте  50 дин.
 ОСТАЛЕ УСЛУГЕ
 Интернет 60 дин./сат
 Фотокопирање
   формат А4, дo 6 страна 2 дин. по страни
   формат А3  5 дин. по страни
 Штампање
   А4 формат, црно-бело  4 дин. по страни
   А4 формат, у боји  40 дин. по страни
   А3 формат, црно-бело 8 дин. по страни
   А3 формат, у боји 80 дин. по страни
 Скенирање 
   А4 формат 7 дин. по страни
   А3 формат 14 дин. по страни
 Нарезивање садржаја на CD и DVD 100 дин.

 
 
© 2019 НБ "Стефан Првовенчани" Краљево

Народна библиотека "Стефан Првовенчани", Цара Лазара 36
e-mail: biblioteka@tron-inter.net    Телефон: 036/321 377    036/319 750