Почетна страна

Јавне набавке

Општа документа

За тинејџере
О Дечјем одељењу

ПРОСТОР    Дечје одељење је веома атрактиван и потпуно заокружен библиотечки простор. У 320 квадрата смештени су књижни фонд у отвореном приступу, референсна збирка, веома богата збирка стрипова, читаоница, збирка књига за децу и родитеље, интернет клуб, простор за изложбену и програмску делатност и просторија за индивидуални, креативни или стручни рад са децом. 
   Цео простор је осунчан, климатизован, акустичан, потпуно мобилан, што му омогућава већу функционалност. По потреби се може претворити у играоницу или простор за различит едукативне и креативне програме. Оплемењен је различитим биљним врстама и представља прави еколошки кутак.   

  Издавање књига за децу    Читаоница Дечјег одељења   Простор за програме    Интернет клуб 

КЊИЖНИ ФОНД, ЧЛАНСТВО И САРАДНИЧКА МРЕЖА    Фонд обухвата штампана издања, књиге и периодику, стрипове, медијска издања, играчке, едукативне игре и сл. Непрекидно радимо на стварању и развијању сарадничке библиотечке мреже без које је немогуће остварити трајну сарадњу са институцијама културе, образовања, здравства, установа социјане заштите информативних средстава...У раду смо развили модел интерсекторске сарадње који, поред уобичајене сарадње са школама,  подразумева партнерске односе са институцијама као што су: Завод за јавно здравље и Дом здравља Краљево, Црвени крст, Дечје село, невладине организације, Предшколска установа, приватна обданишта, Народни музеј, Позориште, Центар за социјани рад, средства информисања, Књижевни клуб итд.

На Дечјем одељењу раде:
Јелена Андрић, библиотекар
Милоје Радовић, библиотекар саветник
Марија Симовић, библиотекар
Бојана Јеленић, библиотекар

 

 

 
 
© 2019 НБ "Стефан Првовенчани" Краљево

Народна библиотека "Стефан Првовенчани", Цара Лазара 36
e-mail: biblioteka@tron-inter.net    Телефон: 036/321 377    036/319 750