Јавне набавке

Општа документа

За тинејџере

Библиотека данас
 

Народна библиотека је основана 1945. године,  1990. године своме називу придодаје име Радослава Веснића, Краљевчанина веома богате личне и стваралачке биографије (глумац, редитељ, драмски писац, управник и педагог).
У другој половини 2001. године, Библиотека мења назив у Народна библиотека "Стефан Првовенчани" Краљево, ослањајући се на најстарију прошлост овог краја, на манастир Жичу, задужбину краља и писца Стефана Првовенчаног. 
У току свог постојања Библиотека је сељена из једне зграде у другу – од хотела "Париз" и  "Национал", преко кафане у Омладинској улици, Дома друштвених организација, до 1974. године, када Библиотека добија сталне просторије, своју данашњу адресу – улица Цара Лазара 36.
Године 1994, Библиотека постаје матична библиотека за подручје Рашког округа.

 

 

 
Позајмно одељење
 
Научно одељење са читаоницом
 
Дечје одељење
 

Данас Библиотека располаже простором површине око 1530 м², а свој рад, остварује преко следећих одељења и служби: Позајмно одељење за одрасле кориснике, Позајмно одељење за децу до 14 година, Научно одељење са читаоницом, Одељење периодике са читаоницом, Завичајно одељење, Служба за развој и матичне послове, Одељење за обраду монографских и серијских публикација, Служба за издавачку делатност, Служба за културно–образовну делатност, Књиговезачки послови, Општа служба.
Библиотека је 2017. године са огранцима у Матарушкој Бањи и Ратини имала 9745 чланова.
Дневно Библиотеку посети око 300 корисника.
Укупан књижни фонд Библиотеке износи 138 273 јединицe, а фонд периодике поседује 189 наслова часописа и 24 наслова новина.
Библиотека је од 2010. године као пуноправан члан укључена у библиотечко-информациони систем узајамне каталогизације у Србији COBISS.SR.
Данас Библиотека поседује електронски каталог свог целокупног фонда.
У оквиру културно – просветне делатности Библиотека организује преко три стотине промоција књига, трибина, предавања, програма за децу, изложби и манифестација.
У установи је запослено 36 радника.
Специфичност Библиотеке је да у њој раде истакнути књижевни ствараоци, добитници значајних књижевних признања: Живорад Недељковић, Дејан Алексић, Гордана Тимотијевић, Милоје Радовић и Милош Милишић.

 
 
© 2019 НБ "Стефан Првовенчани" Краљево

Народна библиотека "Стефан Првовенчани", Цара Лазара 36
e-mail: biblioteka@tron-inter.net    Телефон: 036/321 377    036/319 750