Почетна страна

Јавне набавке

Општа документа

За тинејџере

Одељење периодике


Народна библиотека "Стефан Првовенчани" Краљево формирала је Одељење периодике у септембру 2004. године. У њему је сабрана сва грађа периодичних публикација која је брижљиво сакупљана, чувана, обрађивана и давана на коришћење у вишедеценијском периоду рада ове библиотеке. Одељење периодике данас има више од 190 наслова часописа и новина.
Сви часописи се аналитички обрађују, тј. врши се избор текстова који имају значајну стручну, научну, културно-историјску и документациону вредност. Такође, обрађују се сви текстови завичајних аутора, односно, сви текстови у периодици који чине завичајну грађу, као и путописи.

Највећи број наслова је из књижевности, науке и културе (Авангарда, Алманах Винавер, Art 032, Бдење, Београдски књижевни часопис, Браничево, Градац, Градина, Даница, Дело, Детињство, Домети, Замак културе, Златна греда, Исидоријана, Источник, Итака, Језик данас, Јефимија, Књижевна историја, Књижевна критика, Књижевна реч, Књижевне новине, Književni glasnik, Књижевни лист, Књижевни магазин, Књижевност, Књижевност и језик, Кораци, Kultura, Летопис Матице српске, Луча, Међај, Mons Aureus, Мостови, Наслеђе, Наш траг, Наше стварање, Писмо, Повеља, Поезија, Poetika, Polja, Pro Femina, Расковник, Reč, Савременик, Свеске, Свеске Задужбине Иве Андрића, Српски књижевни гласник, Трећи трг, Think tank, TXT, Ulaznica, Unus mundus...).
Из области уметности и спорта Библиотека поседује неколико наслова часописа: Архитектура и урбанизам, Баштина, Yu film danas, Mc Guffin, Музички талас, Нови звук, Refoto, Scena, Teatron, Šahovski informator, Музика класика.

На Одељењу периодике могу се добити и часописи који прате најновије догађаје у области образовања, социологије, политике, привреде, права, етнологије...(Bankar, Biznis, Biznis-finansije, Е-politika, Еkonomist, Еkonomska  politika, Кодови словенских култура, Međunarodna politika, Međunarodni problemi, Настава и васпитање, Национални интерес, Naše teme, Нова српска политичка мисао, Пракса, Pregled (SAD), Pregled-Republika Srbija, Preduzeće, Привредни саветник, Profit, Социолошки преглед, Српска правна ревија, Теме, Treći program...)

Ради праћења најновијих достигнућа из области рачунарства и информатике, на Одељењу периодике могу се добити следећи часописи: Vidi, Digital,  Mikro, PC press, Svet kompjutera... а из области библиотекарства: Бележница, Библиотекар, Глас библиотеке, Гласник Народне библиотеке Србије, Годишњак библиотеке Матице српске, Заједница библиотека, Инфотека, Јавне библиотеке,  Крагујевачко читалиште, Новине београдског читалишта, Панчевачко читалиште, Савремена библиотека...
Од текуће набавке истичемо и следеће наслове: Аstronomija, Историјски часопис,
Историја, National geographic-Srbija, Наша прошлост, Pesticidi i fitomedicina, Psihologija danas, Рачански зборник, Србија-национална ревија... као и девет наслова зборника Матице српске: за класичне студије, за књижевност и језик, за славистику, за филологију и лингвистику, за природне науке, за друштвене науке, за историју, за ликовне уметности, за сценске уметности и музику.

 

 
 
© 2019 НБ "Стефан Првовенчани" Краљево

Народна библиотека "Стефан Првовенчани", Цара Лазара 36
e-mail: biblioteka@tron-inter.net    Телефон: 036/321 377    036/319 750