Јавне набавке

Општа документа

За тинејџере

Кочићево перо нашој књизи
Угледна књижевна награда Кочићево перо коју додељује Задужбина Петар Кочић, додељена је песнику Гојку Божовићу за збирку песама Мапа. Ову књигу прошле године објавила Народна библиотека Стефан Првовенчани, у својој едицији Поезија, данас. Признање се, иначе, додељује за висока достигнућа у савременој књижевности и оданости лепоти Кочићеве мисли и речи.

-Када се детаљније загледамо у стихове Гојка Божовића, намеће се Ричардсонов суд о поезији који каже да ће без поезије наука изгледати непотпуна и да ће највећи део онога што сматрамо религијом и филозофијом заменити поезија...Мисаоно богата, емоционално вибрантна, подстицајно асоцијативна поезија Мапе одсликава не само креативну индивидуалност песника него и простор и време, историју и језик. Могли смо закључити да између песника и песме постоји знак једнакости, иако су дело и његов творац променљиви...Иако је поезија Мапе дубинско огледало бића, духа, душе и срца, знања и искуства јединке, интелигентнији читалац ће у овој збирци препознати грађевину чији су дубоки темељи утиснути у различитим слојевима времена и догађаја кроз које је прошло колективно биће, утискујући трагове у интелектуалну и емоционалну матрицу појединца који улази у његов састав, чини његово живо ткиво...стоји у образложењу жирија за доделу Кочићевог пера.
Гојку Божовићу додељена је и Кочићева књига, награда за целокупно књижевно стваралаштво.
 
Аутор текста: Милош Милишић
Аутор фотографије: Иван Спасојевић
 
27. децембар 2018. 
 
 
© 2019 НБ "Стефан Првовенчани" Краљево

Народна библиотека "Стефан Првовенчани", Цара Лазара 36
e-mail: biblioteka@tron-inter.net    Телефон: 036/321 377    036/319 750