Почетна страна arrow Дешавања arrow Програми у Библиотеци arrow Представљена књига „Пут ка усправној земљи”

COBISS каталог

Пратите нас...

За тинејџере

Представљена књига „Пут ка усправној земљи”
У четвртак, трећег дана Жичког духовног сабора Преображење, у Народној библиотеци Стефан Првовенчани представљена је књига Пут ка усправној земљи др Драгана Хамовића. Монографија је издање Института за књижевност и уметност у Београду, а резултат је рада на пројекту Смена поетичких парадигми у српској књижевности двадесетог века: национални и европски контекст. Како је истакнуто у ауторској напомени уз књигу, текстови који сачињавају Пут ка усправној земљи настајали су засебно и објављивани су у научним зборницима и периодици, у периоду 2012-2016. године, али у склопу ауторског плана да постану саставни делови јединствене проблемске студије.

У програму су учествовали аутор књиге Пут ка усправној земљи др Драган Хамовић, затим др Радивоје Микић, професор на Катедри за српску књижевност и језик Филолошког факултета у Београду, и др Јана Алексић, сарадник Института за књижевност и уметност у Београду.
Дајући широк и подробан приказ књиге, професор Микић је означио модерну српску поезију као њено тематско средиште, указујући, уз то, и на ширину књижевно-историјског контекста и питање узајамности националне културе и књижевности којима се аутор овде бави.
Др Јана Алексић је дала својевсрни метакритички поглед на Хамовићеву студију, нагласивши нарочито његову вољу за континуитетом.
Окупљеној публици се обратио и Драган Хамовић, истакавши као жаришну тему своје књиге српску модерност, не само у поезији, већ у укупној националној култури. Хамовић је истакао да треба кренути у корак са временом које не чека, али остајати веран свом културном наслеђу као моделу из којег се може захватати.
 
19. август 2016.
 
 
© 2018 НБ "Стефан Првовенчани" Краљево

Народна библиотека "Стефан Првовенчани", Цара Лазара 36
e-mail: biblioteka@tron-inter.net    Телефон: 036/321 377    036/319 750