Почетна страна arrow Дешавања arrow Повеља arrow Тиска Драгана Хамовића

COBISS каталог

Пратите нас...

За тинејџере

Тиска Драгана Хамовића
Крајем минуле недеље  из штампе је, са нашим издавачким знаком, као прво дело у библиотеци Прочеље, изашла ''нова'' књига Драгана Хамовића - називом Тиска. Како аутор наглашава, Тиска садржи ''пребране песме из збирки Матична књига, Жежено и нежно, Змауј у јајету, као и досад у збиркама необјављене песме и записе, тј. коментаре.'' У овој новој колико и резимирајућој књизи једног деценијског периода многе раније песме осетно су дорађене, а неки су одељци прекомпоновани. Крајњи циклус, под наслом Изба, сачињава двадесет нових песама. Књига садржи и више записа и један есеј...
Тиска Драган Хамовић
- Сведоци смо владавине поетичког и естетичког многогласја у првим деценијама 21. века, назначавајуће контуре онога што ћемо звати традицијом. Одмерен ненаметљив песнички глас, а можда и ''случај'' Драгана Хамовића, бива поетички обликован, уцеловљен, истовремено и поринут у тај океан савремене и будуће српске лирске традиције управо ''резимирајућом'' књигом песама Тиска. Али, да бисмо се у тој Бахтиновој књижевноисторијској полиглосији или хетероглосији разабрали и усмерили вредновање песничких појава и гласова, вреди послушати заветне речи Чеслава Милоша да један песник мора бити богобојажљив, волети земљу и матерњи језик, ослањати се само на своју савест, избегавати савезе са злом и не прекидати са традицијом. Хамовићево песништво, као резултат овакве свести – фундаментално модерне јер је начела модернизма подстичу и обликују – и превсходно, као дело љубави, засигурно жижу нашег естетичког процењивања усмерава и ка себи... записала је о овом рукопису Јана Алексић.

 

6. април 2015.

 
 
© 2018 НБ "Стефан Првовенчани" Краљево

Народна библиотека "Стефан Првовенчани", Цара Лазара 36
e-mail: biblioteka@tron-inter.net    Телефон: 036/321 377    036/319 750