Почетна страна

Јавне набавке

Општа документа

За тинејџере

Јавне набавке

 

р.б.
Назив јавне набавке
Конкурсна документација
Позив за прикупљање понуда
Одлука о додели уговора
 2019. година
 1Јавна набавка ЈН1/2019 - куповина књига за библиотеке
Конкурсна документација 1/2019
Позив за подношење понуда за Јавну набавку 1/2019
 
 2.
Jaвна набавка ЈН2/2019 - Услуге штампања издања Библиотеке
Конкурсна документација 2/2019
Позив за подношење понуда за Јавну набавку 2/2019
 
  Питања и одговори за ЈН 2/2019
  
     
     
     
2018. година
 1.

Јавна набавка ЈН1/2018 - куповина књига за библиотеке

Конкурсна документација 1/2018 Позив за подношење понуда за Јавну набавку 1/2018 Одлука о обустави поступка
 2.
Јавна набавка ЈН2/2018 - Услуге штампања програма Издавачке делатности
Конкурсна документација 2/2018
Позив за подношење понуда за Јавну набавку 2/2018
 
  Питања и одговори за ЈН 2/2018
 Одлука о додели уговора
 3.Јавна набавка ЈН1.1/2018 - куповина књига за библиотеке
Конкурсна документација 1.1/2018
Позив за подношење понуда за Јавну набавку 1.1/2018
Одлука о додели уговора
 4.Јавна набавка ЈН3/2018 - Набавка електричне енергије
Конкурсна документација 3/2018
Позив за подношење понуда за Јавну набавку 3/2018
Одлука о додели уговора
 5.Јавна набавка ЈН4/2018 - куповина књига за библиотеке 
Конкурсна документација 4/2018
Позив за подношење понуда за Јавну набавку 4/2018
Одлука о додели уговора
 6.Јавна набавка ЈН5/2018 - штампање монографије и зборника
Конкурсна документација 5/2018
Позив за подношење понуда за Јавну набавку 5/2018
Одлука о додели уговора
 7.Јавна набавка ЈН6/2018 - штампање периодичних издања Библиотеке
Конкурсна документација 6/2018
Позив за подношење понуда за Јавну набавку 6/2018
 
 8.Јавна набавка ЈН4/2018 - куповина књига за библиотеке 
Конкурсна документација 7/2018
Позив за подношење понуда за Јавну набавку 7/2018
 
     
     

 

 
 
© 2019 НБ "Стефан Првовенчани" Краљево

Народна библиотека "Стефан Првовенчани", Цара Лазара 36
e-mail: biblioteka@tron-inter.net    Телефон: 036/321 377    036/319 750