Почетна страна

COBISS каталог

Пратите нас...

За тинејџере

Библиотеке и институције

  Број прегледа
  Link   Народна библиотека Србије
997
  Link   Библиотека Матице српске
827
  Link   Библиотеке нашег окружења
1824
  Link   Универзитетска библиотека у Београду
804
  Link   Библиотекарско друштво Србије
1261
  Link   Народна и универзитетска библиотека Републике Српске
807
  Link   KoBSON
Конзорцијум библиотека Србије за обједињену набавку
779
  Link   IFLA
International Federation of Library Associations and Institutions
782
  Link   UNESCO - портал за библиотеке
1414
  Link   Национална библиотека Француске
764
  Link   Конгресна библиотека у Вашингтону
742
 
 
© 2018 НБ "Стефан Првовенчани" Краљево

Народна библиотека "Стефан Првовенчани", Цара Лазара 36
e-mail: biblioteka@tron-inter.net    Телефон: 036/321 377    036/319 750