Почетна страна

COBISS каталог

Пратите нас...

За тинејџере

Библиотеке и институције

  Број прегледа
  Link   Народна библиотека Србије
962
  Link   Библиотека Матице српске
790
  Link   Библиотеке нашег окружења
1789
  Link   Универзитетска библиотека у Београду
771
  Link   Библиотекарско друштво Србије
1219
  Link   Народна и универзитетска библиотека Републике Српске
769
  Link   KoBSON
Конзорцијум библиотека Србије за обједињену набавку
746
  Link   IFLA
International Federation of Library Associations and Institutions
742
  Link   UNESCO - портал за библиотеке
1373
  Link   Национална библиотека Француске
726
  Link   Конгресна библиотека у Вашингтону
708
 
 
© 2018 НБ "Стефан Првовенчани" Краљево

Народна библиотека "Стефан Првовенчани", Цара Лазара 36
e-mail: biblioteka@tron-inter.net    Телефон: 036/321 377    036/319 750