Почетна страна

COBISS каталог

Пратите нас...

За тинејџере

Библиотеке и институције

  Број прегледа
  Link   Народна библиотека Србије
883
  Link   Библиотека Матице српске
717
  Link   Библиотеке нашег окружења
1685
  Link   Универзитетска библиотека у Београду
691
  Link   Библиотекарско друштво Србије
1142
  Link   Народна и универзитетска библиотека Републике Српске
699
  Link   KoBSON
Конзорцијум библиотека Србије за обједињену набавку
687
  Link   IFLA
International Federation of Library Associations and Institutions
655
  Link   UNESCO - портал за библиотеке
1270
  Link   Национална библиотека Француске
656
  Link   Конгресна библиотека у Вашингтону
639
 
 
© 2017 НБ "Стефан Првовенчани" Краљево

Народна библиотека "Стефан Првовенчани", Цара Лазара 36
e-mail: biblioteka@tron-inter.net    Телефон: 036/321 377    036/319 750