Почетна страна

Јавне набавке

Општа документа

За тинејџере

Садржај Повеље 1/2018

печат повеље

 

1/2018


ПРОЧЕЉЕ

Милисав Савић КЊАЗА ПОХОДЕ ШАВОЛИ
Драган Јовановић Данилов НОВА ПАНТОМИЈА
Саша Јеленковић АКО СЕ НИШТА НЕ ДОГОДИ,
ЗАР ТО НИЈЕ НАЈВЕЋА ТРАГЕДИЈА
Дарко Даничић БЕЛЕШКА О ПОПЛАВИ
Миша Пасујевић СТАРАЧКЕ ПЕГЕ
Милан Мицић СЕВЕРНО ОД ЈУКОНА
Братислав Јевтовић А С ВЕЧЕРИ ЛЕТЕТИ ВИОЛЕТИ У ЗАГРЉАЈ
Гордана Симеуновић ОТАЦ

ПРЕМОШЋЕЊЕ

Чарлс Симић МОЈ МАЛИ РАЈ
Јусеф Идриз ПОГЛЕД
Славе Ђорђо Димоски ВЕЧЕРА (ТАЈНА)
Тоне Шкрајнец НЕ ЗНАМ НЕ ЗНАМ
Милош Валигурски ГЛАГОЛИ МИРОВАЊА
 
ПЕСНИКОВ ИЗБОР

Радомир Уљаревић ИМЕ ПОЕЗИЈЕ

ПОНИРАЊЕ

Гордана Малетић ПУТУЈУЋЕ БРАТСТВО
Тања Крагујевић ПОКАЖИ МИ СВОЈЕ НИШТА
 
ПРИСТУПИ

Марко Костић НОКТУРНО ЗА ДВАДЕСЕТИ ВЕК
Милица Миленковић (РАЗ)ВЕЗИВАЊЕ ПОЕТСКИХ ЧВОРОВА
Јованка Вукановић МАЛИ ПРОСТОРИ И ВЕЛИКЕ СУДБИНЕ
Јелена Марићевић РЕКА ПОЕЗИЈЕ ТЕЧЕ
ИЗ БАЈКАЛСКОГ ЈЕЗЕРА ДУШЕ
Никола Маринковић ИШИГУРОВИ ГУБИТНИЦИ

ПРИКЉУЧЕНИЈА

Никола Поповић ЗАПИС ИЗ ПАДИНСКЕ РАВНИЦЕ

ПОДРУЧЈА

Драгиша Обрадовић ЗАМИШЉЕНЕ СЛИКЕ
САВРЕМЕНЕ АРХИТЕКТУРЕ

ПОВОДОМ

Драгана Типсаревић
 
ПОЗИТИВ

Драган Хамовић СЛИКЕ ДУБЉЕГ TОКА
 
ПОЈМОВНИК

Душко Домановић СВРАБ
 
* * * 
 
ДОДАЦИ
Препоручено
Појединачнo
 
 
© 2019 НБ "Стефан Првовенчани" Краљево

Народна библиотека "Стефан Првовенчани", Цара Лазара 36
e-mail: biblioteka@tron-inter.net    Телефон: 036/321 377    036/319 750